Under julen kommer chatten vara stängd 23/12 och 30/12. Öppettider för telefon är 09-15. God jul och gott nytt år önskar vi 🎄

Ersättning

Om du blivit utsatt för överfall och till följd av händelsen lider av psykiska besvär, kan du ha rätt till ersättning från ditt försäkringbolag. Försäkringsbolagen täcker oftast kostnader för kristerapi och många gånger resekostnader för vägen dit och tillbaka.
Försäkringen kan även täcka psykiska diagnoser till följd av händelsen.

Vi hjälper dig hitta försäkringar som för många är dolda, så som kommun- och licensförsäkringar. Vi driver kontakten med försäkringsbolagen och maximerar den ersättning du har rätt till, så att du kan luta dig tillbaka.

Vi hjälper till med arbetsskador, trafikskador, patientskador, överfallsskador och andra olycksfallsskador. Vi kan även hjälpa till om du har blivit drabbad av en sjukdom.

För att ta reda på ersättning för just din skada, gör vårt test här.

 

Försäkringsbolagen har som krav att man ska ha uppsökt vård direkt vid skadetillfället för att man ska ha rätt till ersättning. Undantagsfall kan vara om du har fått en sårskada (ärr) under arbetstid eller om du har blivit utsatt för ett överfall.

Skapa ett ärende här så hjälper vi dig genom hela processen. 

 

Hur lång tid du har på dig att anmäla en skada (även kallat preskriptionstid) till försäkringsbolagen varierar en del beroende på vilken typ av olycka du har råkat ut för och när skadan inträffade.

 

SKADAD FÖRE 2015

Om du har varit med om en olycka innan 2015 så ska man i regel anmäla skadan inom 3 år från skadetillfället, men i vissa fall kan man ha upp till 10 år på sig. Om du däremot har skadat dig under arbetstid så kan du ha längre tid på dig att anmäla skadan.

 

SKADAD 2015 ELLER SENARE

Om du har varit med om en olycka efter den 31 december 2014 så har du alltid 10 år på dig att anmäla skadan, räknat från skadedagen. Undantag för arbetsskador som kan anmälas längre tillbaka. Det bästa är att testa skapa ett ärende om du är osäker - det kostar inget att skapa ett ärende och skulle det visa sig att du inte har möjlighet till någon ersättning så kostar vår tjänst ingenting!

 

Om din skada inte är preskriberad, skapa ett ärende här så hjälper vi dig genom hela processen.

 

Ersättningen kan skilja sig mycket beroende på många olika faktorer. Det finns även många olika typer av ersättningar som t.ex. 'sveda och värk' eller 'lyte och men'. Dessa varierar mycket beroende på om du varit sjukskriven, vilka försäkringsvillkor och försäkringsbelopp du har (hur mycket din försäkring kostar), vilken typ av skada du har varit med om, hur skadan påverkar ditt dagliga liv, samt hur gammal du var vid skadetillfället. 

Det är därför svårt för våra handläggare att säga hur stor ersättning du har rätt till.

Vi har tagit fram en försäkringsskola där du kan läsa mer om skador som ger ersättning. 

 

Generellt sett har du rätt till ersättning om du har varit med om ett olycksfall. Det innebär att skadan orsakas av en plötslig oförutsedd händelse. En olycksfallsskada kan till exempel vara att du ramlar och bryter benet eller slinter med kniven och skär dig i fingret.

Om du har råkat ut för en olycksfallsskada så kan du ha rätt till ersättning för utgifter, sveda och värk, inkomstförlust, ärr, medicinsk invaliditet (besvär som har du fått från skadan) och ekonomisk invaliditet (om skadan påverkar dina arbetsmöjligheter).

För att ta reda på ersättning för just din skada, gör vårt test här.

 

 

Skapa ärende

Det kostar ingenting att starta ett ärende hos oss, inte heller om du blir nekad ersättning från försäkringsbolaget. Om ärendet däremot resulterar i ersättning så tar vi 25% inkl. moms eller max 25 000 SEK. Detta räknas som skattefri inkomst.

 

Försäkringsbedrägeri föreligger när en försäkrad person lämnar osanna uppgifter eller undanhåller uppgifter för att få ut ersättning:
  • för en skada som inte har inträffat, eller
  • för en skada som inte skulle ha täckts av försäkringen, eller
  • för att få ut högre ersättning än vad man har rätt.
Några exempel är:
  • när man lämnar osann uppgift om hur skadan har inträffat, t.ex. säga att det var en olyckshändelse när man i själva verket har orsakat skadan själv,
  • när man lämnar osann uppgift om när och var olyckan har inträffat; t.ex. säga att skadan inträffade på fritiden när det egentligen var i arbetet,
  • när man förfalskar handlingar som t.ex. arbetsgivarintyg eller lönespecifikation, för att få ut högre ersättning.

Insurellos vision är att hjälpa de som behöver eller vill ha hjälp att få ut den ersättning man har rätt till - detta ger inget utrymme för försäkringsbedrägerier. Vid varje försäkringsbedrägeri drabbas dessutom övriga försäkringstagare i form av höjda premier och Insurello har en nolltolerans mot bedrägerier.

 

Punkt 4.1 i Insurellos Allmänna villkor säger att kunden är skyldig att lämna sanningsenliga uppgifter till Insurello och i punkt 3.1 framgår att Insurello handlägger och bedömer ärenden utifrån kundens uppgifter. Detta betyder att även om en kund inte har direktkontakt med försäkringsbolaget så kan kunden ändå anses ha gjort sig skyldig till försäkringsbedrägeri. Insurello har enligt punkt 2.5 rätt att säga upp tjänsten med omedelbar verkan om det upptäcks att osanna uppgifter har lämnats av kunden.

 

Bedrägeri är ett brott med fängelsestraff i straffskalan. Vid upptäckt av försäkringsbedrägeri kommer försäkringsbolaget återkräva all ersättning som har betalats ut. I allvarligare fall kan kunden dessutom bli “rödlistad” så att det framöver blir svårt att skaffa sig en ny försäkring då alla premier blir mycket högre än normalt.

I dagsläget erbjuder vi inte vår tjänst till dig som har norskt BankID. 

Om du däremot har svenskt BankID kan du skapa ett ärende, oavsett om du skadat dig i Sverige eller Norge, så undersöker vi dina chanser till ersättning.

 

 

Du som är under 18 år gammal kan  inte skapa ett ärende på egen hand eftersom du måste vara myndig för att ingå i ett avtal med Insurello. 

Däremot kan din vårdnadshavare, vanligtvis förälder, skapa ett ärende åt dig med sitt eget BankID. Vårdnadshavaren kommer då att bli kontaktperson.

Skulle du under ärendets gång fylla 18 år kommer du att bli kontaktperson. Om du ändå vill att en vårdnadshavare ska fortsätta företräda dig så kan vi skicka ut en fullmakt som ni båda får signera.

När du skapar ett ärende hos oss så underlättar det om du vet vilket datum din skada inträffade. Om det skulle vara så att du inte vet korrekt datum så kan du ange ett ungefärligt datum och informera oss om att du är osäker. Vi kommer då att beställa dina journaler för att vara säkra över vilket datum som du skadade dig.

Du kan även gå in på 1177.se för att komma åt dina journaler för de senaste vårdbesöken, där du kan se besöksdatum.

Aktivt ärende

Om du vill veta vad som händer i ditt ärende så kan du alltid se din nuvarande status och nästa steg på Mina sidor. Du se allt som hänt i ditt ärende, komplettera information och svara på följdfrågor. 

 

Om du har registrerat dig hos den digitala brevlådan Kivra så får du ofta besked om utbetalning innan detta har inkommit till oss. Vi får beskedet om utbetalning via brev vilket gör att vi oftast får beskedet  cirka 1 vecka senare.

 

Så fort vi mottagit beskedet om utbetalning från försäkringsbolaget via brev så kommer vi att registrera din utbetalning och återkomma till dig.

 

Du kan alltid se senast status för ditt ärende genom att logga in via "mina sidor" eller klicka här. 

 

 

Logga in på "Mina sidor" här . 

Klicka på ditt namn uppe i högra hörnet och välj kontaktuppgifter. Här kan du ändra din mejladress och telefonnummer. 

Om du exempelvis har angett fel datum för skadan eller när du sökt vård kan du höra av dig till oss så hjälper vi dig att uppdatera ditt ärende. Du kan ta kontakt med oss via chatt eller telefon (08-128 212 22). 

Logga in på "mina sidor" här för att se om du har något att komplettera i ditt ärende. Om du inte har någon komplettering att göra kommer din handläggare ta kontakt med dig om vi behöver mer information. 

Hur lång tid hela processen tar är olika i varje ärende. Beroende på när skadan inträffade så kan det ta allt från 2 månader till 2 år.  Logga in på Mina Sidor för att följa vad som händer i ditt ärende. Där kan du se vad som tidigare skett, nuvarande status och nästa steg.