Har jag rätt till ersättning?

Vi hjälper dig hitta försäkringar som för många är dolda, så som kommun- och licensförsäkringar. Vi driver kontakten med försäkringsbolagen och maximerar den ersättning du har rätt till, så att du kan luta dig tillbaka.

Vi hjälper till med arbetsskador, trafikskador, patientskador, överfallsskador och andra olycksfallsskador. Vi kan även hjälpa till om du har blivit drabbad av en sjukdom.

För att ta reda på ersättning för just din skada, gör vårt test här som bara tar 30 sekunder. 

Försäkringsbolagen har som krav att man ska ha uppsökt vård direkt vid skadetillfället för att man ska ha rätt till ersättning. Undantagsfall kan vara om du har fått en sårskada (ärr) under arbetstid eller om du har blivit utsatt för ett överfall.

Skapa ett ärende här så hjälper vi dig genom hela processen. 

Hur långt efter du kan anmäla en olycksfallsskada (även kallat preskriptionstid) till försäkringsbolagen varierar en del beroende på vilken typ av olycka du har råkat ut för.

Om du har varit med om en olycka innan 2015 så kan du anmäla skadan upp till 4-5 år efter skadetillfället. Om du däremot har skadat dig under arbetstid så kan du ha längre tid på dig att anmäla skadan.

Om du har varit med om en olycka efter 1 Januari 2015 så har du 10 år på dig att anmäla skadan. Undantag för arbetsskador och patientskador som kan anmälas längre tillbaka. Det bästa är att testa skapa ett ärende om du är osäker.

Om din skada inte är preskriberad, skapa ett ärende här så hjälper vi dig genom hela processen.

Generellt sett har du rätt till ersättning om du har varit med om ett olycksfall. Det innebär att skadan orsakas av en plötslig oförutsedd händelse. En olycksfallsskada kan till exempel vara att du ramlar och bryter benet eller slinter med kniven och skär dig i fingret.

Om du har råkat ut för en olycksfallsskada så kan du ha rätt till ersättning för utgifter, sveda och värk, inkomstförlust, ärr, medicinsk invaliditet (besvär som har du fått från skadan) och ekonomisk invaliditet (om skadan påverkar dina arbetsmöjligheter).

För att ta reda på ersättning för just din skada, gör vårt test här som bara tar 30 sekunder. 

Ersättningen kan skilja sig mycket beroende på många olika faktorer. Det finns även många olika typer av ersättningar som t.ex. 'sveda och värk' eller 'lyte och men'. Dessa varierar mycket beroende på om du varit sjukskriven, vilka försäkringsvillkor och försäkringsbelopp du har (hur mycket din försäkring kostar), vilken typ av skada du har varit med om, hur skadan påverkar ditt dagliga liv, samt hur gammal du var vid skadetillfället. 

Det är därför svårt för våra handläggare att säga hur stor ersättning du har rätt till.

Vi har tagit fram en försäkringsskola där du kan läsa mer om skador som ger ersättning. 

Hur skapar jag ett ärende?

I dagsläget erbjuder vi inte vår tjänst till dig som har norskt BankID. 

Om du däremot har svenskt BankID kan du skapa ett ärende, oavsett om du skadat dig i Sverige eller Norge, så undersöker vi dina chanser till ersättning.

 

 

Du som är under 18 år gammal kan dessvärre inte skapa ett ärende på egen hand eftersom du måste vara myndig för att ingå i ett avtal med Insurello. 

Däremot kan din vårdnadshavare, vanligtvis förälder, skapa ett ärende åt dig med sitt eget BankID. Vårdnadshavaren kommer då att bli kontaktperson.

Skulle du under ärendets gång fylla 18 år kommer du att bli kontaktperson. Om du ändå vill att en vårdnadshavare ska fortsätta företräda dig så kan vi skicka ut en fullmakt som ni båda får signera.

När du skapar ett ärende hos oss så underlättar det om du vet vilket datum din skada inträffade. Om det skulle vara så att du inte vet korrekt datum så kan du ange ett ungefärligt datum och informera oss om att du är osäker. Vi kommer då att beställa dina journaler för att vara säkra över vilket datum som du skadade dig.

För att kunna skapa ett ärende hos oss så krävs det att man kan legitimera sig med BankID. Genom att du signerar vår digitala fullmakt så får vi möjligheten att företräda dig och sköta hela försäkringsprocessen åt dig.

Vi kan inte se vilka försäkringar du har tecknat privat. Vi har utformat vår skadeanmälan med avsikten att få fram relevant information. Denna information använder sig sedan våra försäkringshandläggare av för att hitta samtliga försäkringar du potentiellt kan få ersättning från. Om vi känner att vi saknar någon väsentlig information så hör vi av oss via mejl eller telefon.

Det kostar ingenting att starta ett ärende hos oss, inte heller om du blir nekad ersättning från försäkringsbolaget. Om ärendet däremot resulterar i ersättning så tar vi 25% inkl. moms eller max 25 000 SEK. Detta räknas som skattefri inkomst.

Hur går det med mitt ärende?

Efter att du har skapat ditt ärende på vår hemsida, signerat fullmakten och svarat på eventuella följdfrågor så tar det ungefär 6-10 veckor innan en handläggare tilldelas ditt ärende. Detta eftersom vi har en väldigt hög belastning då många vill använda sig av vår tjänst just nu.

Innan en handläggare tilldelas kommer vår smarta teknik eventuellt att ställa följdfrågor och påbörja bearbetning av ditt ärende, så gå gärna in på 'Mina sidor' för att se om det finns något att svara på.

Skapa ett ärende genom att klicka här så hjälper vi dig genom hela processen.

Hur lång tid hela processen tar är olika i varje ärende. Beroende på när skadan inträffade så kan det  ta allt från 2 månader till 2 år. Din handläggare kommer att hålla dig uppdaterad om vart du är i processen.

Hur lång tid det tar tills du får ersättning beror på många olika saker, som försäkringsbolag och skadedatum, och varierar för varje ärende.

Ersättning för kostnader, sveda och värk och inkomstförlust kan du ha rätt till när du är färdigbehandlad eller åter i arbete. Ersättning för ärr, medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet kan du få efter 1-2 år beroende på vilken försäkring du har.

I dagsläget hjälper vi dig som varit med om en trafikolycka att överklaga ett avslag från försäkringsbolaget. Ett krav är dock att trafikförsäkringsbolaget står för ombudskostnaderna, så att vi kan ge dig som kund hela ersättningen oavkortat.

I andra typer olycksfall rekommenderar vi att du tar kontakt med försäkringsbolaget i första hand om du vill överklaga. Du har alltid rätt att överklaga försäkringsbolagets beslut upp till 6 månader efter att beslut tagits.