Jag har varit med om flera skador, kan jag anmäla alla?