Kan jag som förmyndare skapa ett ärende för min huvudman?