Jag har varit med om flera olyckor, kan jag anmäla alla?